جعفرزاده: صنعت هوانوردي معيار سنجش توسعه است
.
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، صنعت هوانوردي در جهان را "معيار سنجش توسعه" خواند و گفت: حمل و نقل هوايي به لحاظ سرعت آن مهمترين اهرم توسعه بازرگاني به شمار مي‌رود.

"رضا جعفرزاده" به مناسبت روز جهاني هوانوردي ( ‪ ۱۶‬آذر) گفت: نام‌گذاري اين روز با تاريخ شكل‌گيري سازمان هواپيمايي كشوري قابل تعريف است . سير ظهور چنين سازماني ازبدو گذر از مرحله سنتي به مدرن و گسترش مراودات انسان‌ها آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، وي اظهارداشت: هنگامي كه جهان به سمت "دهكده شدن" پيش رفت، ارتباطات وسايل حمل ونقلي بخصوص حمل ونقل هوايي بيشتر مورد توجه سران كشورها قرار گرفت و سير تحول ساخت هواپيماهاي باري و مسافري تحت تاثير كارايي هواپيماهاي جنگي دردو جنگ جهاني وارد مرحله تازه‌اي شد.

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري خاطرنشان كرد: توسعه و پيشرفت هوانوردي و برد موثر اين وسيله حمل ونقلي مردم جهان را برآن داشت كه براي استفاده بهينه از اين وسيله اساسنامه‌اي بين‌المللي در زمان صلح به عنوان قانون فراگير هوانوردي را در چرخه اقتصادي بكار گيرند.

جعفرزاده افزود:اين اساسنامه درتاريخ هفتم دسامبر ‪ ۱۹۹۴‬درشيكاگو به زبان انگليسي تنظيم شد كه ايران نيز در ‪ ۲۸‬تير ‪ ۱۳۲۸‬به عضويت آن درآمد.

وي روز جهاني هوانوردي را به متخصصان صنعت هوانوردي در كشور اعم از خلبانان، كمك خلبانان، مهندسان و ساير فعالان پرواز تبريك گفت.
takeoff.ir