تین نیوز| تهدی به اعتصاب زمانی مطرح شد که لوفت هانزا اعلام کرد قصد دارد 3500نفر (در حدود 3درصد از نیروی کار جهانی خود) را جهت بهبود به درآمد 1.5 میلیارد یورویی تا سال 2014 از نیروی کار خود خارج سازد تا جبران کننده افزایش قیمت سوخت و رقابت های تشدید یافته با خطوط هوایی خاورمیانه باشد.
به گزارش تین نیوز،اتحادیه کارگری آلمان(UFO) گفت:پس از ارائه پیشنهاد لوفت‌هانزا برای نرخ جدید دستمزدها در تاریخ 16 آگوست، تحادیه برای انجام اعتصاب یا عدم آن تصمیم گیری خواهد کرد.
نیکولی، رئیس UFO، در بیانیه ای اعلام کرد: درحال حاضر بیشتر کارفرمایان تمایل خود را برای رسیدن به توافق همه جانبه نشان داده اند.
سخنگوی لوفت هانزا در این باره گفت: مذاکرات با UFO همچنان در جریان است.
وی ادامه داد: آنها نه شکست خورده‌اند و نه قانونی لغو شده است.
پس از طی سه سال بدون افزایش دستمزد،کارگران، لوفت هانزا را تحت فشار برای دریافت دستمزدهای بالاتر قرار داده اند و همچنین توافق گذشته لوفت هانزا را که به پیشرفت کارگران موقت کمک می کند را یادآوری کرده اند.
لوفت‌هانزا در تلاش برای کاهش هزینه ها، سرمایه گذاری های راکد، قراردادهای منتقل شده از خلبانان و مسئولین پرواز در خطوط هوایی اتریش و سامان دادن به دیگر مسائل مالی برای ایجاد یک خط هوایی کم هزینه است.