تین نیوز| با وجود رکود ترافیک مسافرت‌های هوایی در ماه‌های ژانویه تا ژوئن 2012، آمارها نشان از رشد ترافیک هوایی در 6ماه نخست سال را دارند.
به گزارش تین نیوز،هرچند رشد ترافیک مسافر در فرودگاههای اتحادیه اروپا به 1.3 درصد رسید اما این رقم در فرودگا های دیگر خارج از اتحادیه اروپا رشد 9.1درصدی را نشان می دهد و به طور کلی پرواز هواپیماها در طول دوره 1.6 درصد کاهش داشته است.
به گزارش ACI در اروپا، ژانکویی، مدیر کل ACI اروپا گفت: نتایج نیمه اول سال 2012 به صورت کامل منعکس کننده ضعف های اقتصادی است که اروپا در حال تجربه آن است.
فرودگاه های اروپا با وجود استفاده از ظرفیت جابجایی بیش از 25میلیون مسافر در سال در گروه یک، شامل فرودگاههای استانبول، فرانکفورت، بارسلونا، لندن و پاریس، در مجموع افزایش 2.8 درصدی مسافر را گزارش کرده اند.
در گروه دو نیز با استفاده از ظرفیت بیش از 10 میلیون مسافر از فرودگاههای مسکو، برلین، وین و استانبول، افزایش 2.9درصدی وجود داشته است.
گروه سه که شامل فرودگاه های بخارست، ورشو، کیف، مارسی و تولوز می باشد، می تواند 5 تا ده میلیون مسافر را جابجا نماید که افزایش جمعی 2.4درصد را نشان داده است.
گروه 4 که شامل فرودگاهها ارائه دهنده خدمات به ظرفیت کمتر از 5 میلیون مسافر می باشند، مانند آراد، واتری، اوهرید؛ پافوس و زادار، افزایش 1.8درصدی را گزارش کرده اند.