كاهش تأخير در پروازهاي هما به عربستان

هواپيمايي جمهوري اسلامي (هما) از كاهش يافتن ميزان تأخير در پروازهاي زائران ايراني به مدينه منوره خبر داد.
به گزارش خبرنگار اعزامي واحد مركزي خبر از مكه مكرمه ، هواپيمايي جمهوري اسلامي از مجموع 90 سورتي پرواز به فرودگاه مدينه فقط چهار ساعت و ده دقيقه تأخير داشته است. اين در حالي است كه هواپيمايي سعودي با 60 سورتي پرواز حدود هشت ساعت و نيم تأخير داشته كه اين ميزان نسبت به سال گذشته قابل قبول است.
بنا براين گزارش، پروازهاي زائران ايراني مدينه قبل دو روز پيش پايان يافت و در مجموع 49 هزار و سيصد نفر به شهر پيامبر (ص) منتقل شدند

iribnews.ir