يك پرواز فوق‌العاده جايگزين سه پرواز لغوشده در فرودگاه اهواز شد

مدير روابط عمومي اداره كل فرودگاه‌هاي خوزستان از برقراري يك پرواز فوق العاده در مسير اهواز تهران و بالعكس با هدف جايگزيني سه پرواز لغو شده از اين فرودگاه در اين مسير خبر داد.

"مجيد ملاياني" سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: اين پرواز در ساعت ‪ ۱۲‬و ‪ ۳۰‬دقيقه ظهر سه‌شنبه، به وسيله يك فروند هواپيماي ايرباس به شماره ‪ ۴۳۱‬در مسير اهواز تهران انجام شد.

وي گفت: سه پرواز در مسير تهران اهواز و بالعكس دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه به علت شرايط نامساعد جوي و كاهش ديد افقي در فرودگاه بين‌المللي اهواز لغو شد.

ملاياني افزود: ميزان ديد در موقع نشستن هواپيما بايد يك هزار و ‪ ۲۰۰‬متر و موقع برخاستن ‪ ۵۰۰‬متر باشد كه اين ميزان ديد موثر در موقع مه آلود بودن هوا بسيار كم مي‌شود.

به گزارش ايرنا، مه آلود بودن هوا در اهواز در روز دوشنبه كه منجر لغو سه پرواز در مسير اهواز تهران بالعكس و تاخير ‪ ۱/۵‬ساعته يك پرواز در همين مسير شد سبب سرگرداني صدها مسافر در فرودگاه بين‌المللي اهواز شد