ردیابی توفان‌های شدید ازهوا و دریا با ابداع شبكه‌ای از ریزهواپیماها و زیردریایی‌های مینیاتوری
سیستم ابداعی دانشمند ایرانی دانشگاه «كلرادو» برای پیش‌بینی مسیر و شدت توفان‌ها شامل مجموعه‌ای از هواپیماهای مینیاتوری در آمریكا تحت آزمایش قرار گرفتند.
پژوهشگران دانشگاه كلورادو در بولدر وسایل نقلیه‌ هوایی كوچكی طراحی كرده‌اند كه به یكدیگر مرتبط شده و یك شبكه‌ای هوایی را تشكیل می‌دهند كه به هواپیماها امكان می‌دهد رفتارشان به طور مستقل از یك مركز كنترل هماهنگ كنند.
این پژوهشگران از گیرنده‌های انتقالی رادیویی كوتاه برد برای اتصال 5 هواپیمای كوچك هر كدام به وزن 250 گرم و طول بال نیم متر استفاده كردند.
دكتر كامران محسنی كه مدیریت این پروژه را بر عهده دارد در این باره اظهار داشت: از زمان تحقیقات اولیه ، هواپیماها كوچكتر شده و وزن آنها به 40 گرم و طول بالهایشان به 15 سانتیمتر رسیده است.
محسنی مدیریت تحقیقات در زمینه ایجاد یك شبكه مشابه برای وسایل نقلیه زیرآبی و بدون سرنشین را نیز بر عهده دارد.
این پژوهشگر ایرانی خاطرنشان كرد: ایجاد چنین شبكه‌ای در زیر آب بیشتر از هوا چالش برانگیز است چرا كه زیردریایی‌ها باید با استفاده از امواج نسبتا آرام، صوتی با پهنای باند پایین با یكدیگر ارتباط بگیرند و امواج رادیویی در زیر آب به خوبی عمل نمی‌كنند اما در نهایت مهندس محسنی پیش‌بینی می‌كند كه امكان ایجاد شبكه‌هایی از صدها وسیله نقیه زیر دریایی برای جمع‌آوری اطلاعات اقیانوسی و انتقال این اطلاعات به پایگاه ساحلی وجود دارد.
این محقق ایرانی برای انجام این پروژه از جانوران اقیانوس‌ها الهام گرفته و اساس آن را در ماهی مركب و عروس دریایی پیدا كرده است كه با رانش جتی حركت می‌كنند.
محسنی و دستیارانش یك موتور كنترل كننده طراحی كرده‌اند كه به همین روش كار می‌كند.
این محققان به این شیوه یك زیردریایی شبیه به اژدر به طور چهار و نیم فوت ساخته‌اند كه مجهز به چهار موتور كنترل كننده است كه دو موتور در جلو و دو موتور در پشت تعبیه شده‌اند.
به گزارش ایسنا، این وسایط نقلیه زیر دریایی در ایستگاه‌های الحاقی متوقف می‌شوند تا اطلاع جمع آوری شده را بار زده و برای سفر بعدی سوخت خود را دریافت كند.
پژوهشگران در نظر دارند كه اوایل سال 2008 ، 10 هواپیما را با یكدیگر به پرواز در آورند تا شاهد چگونگی و وسعت عملكرد این شبكه باشند.

منبع:www.isna.ir