بسمه تعالی
با سلام

مدير مركز علوم و ستاره شناسي تهران گفت:نام نويسي دوره‌هاي آموزش ويژه اين مركز با عنوان نجوم رصدي ‪ I(‬مقدماتي) و نجوم رصدي ‪ II(‬پيشرفته) از امروز در تهران آغاز شد.

"نيلوفر قاسمي وش" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:
اين دوره آموزشي كه ثبت نام آن تايك ماه ادامه دارد، با هدف آشنايي و فراگيري علاقه مندان ودانش پژوهان به علم نجوم ويژه رده سني‪۱۳‬سال به بالا برگزار مي‌شود.

وي با اشاره به مباحث اين دوره‌هاي آموزشي اظهارداشت: در دوره آموزش نجوم رصدي مقدماتي، فراگيران با دستگاههاي مختصات، كار با نقشه، انواع صورتهاي فلكي و كاربرد آنها در مكان يابي آشنا مي‌شوند.

وي افزود: كار با تلسكوپ، قطبي كردن تلسكوپ، آشنايي با رويت هلال ماه، آشنايي با منظومه شمسي، دنباله دارها و بارش‌هاي شهابي، گرفت ، گذر ، دوره‌هاي "ساروسي"، انجام پروژه‌هاي رصدي و آزمون عملي رصد وتنظيم تلسكوپ از ديگر مباحث ويژه دوره آموزش نجوم رصدي مقدماتي است.

مدير مركز علوم و ستاره شناسي تهران گفت: در دوره آموزش نجوم رصدي پيشرفته، فراگيران مباحث مربوط به مشخص كردن سمت و ارتفاع يك جرم آسماني، بعد و ميل يك جرم از روي نقشه، فاصله سنجي، مشخص كردن قدر نسبي ستارگان و شدت نور به آنها را آموزش مي‌بينند.

قاسمي وش افزود: آشنايي با دوگانه ها، رصد ستارگان دوگانه، محاسبات مربوط به گرفت‌ها (خسوف و كسوف)، آشنايي با اجرام غيرستاره‌اي همراه با رصد آنها، رصد آسمان شب و يافتن اجرام مشخص از روي نقشه با استفاده از تلسكوپ از ديگر مباحث اين دوره آموزشي است.

وي يادآور شد: گذراندن دوره آموزش نجوم رصدي مقدماتي (‪ ۱۰‬جلسه) براي شركت در دوره آموزش نجوم رصدي پيشرفته (‪ ۱۰‬جلسه) ضروري است.

وي خاطرنشان كرد: علاقه مندان براي شركت دراين دوره‌هاي آموزشي و كسب اطلاعات بيشترمي توانندبامركزعلوم و ستاره شناسي تهران با شماره تلفن‌هاي ‪ ۲۲۲۹۲۲۴۶ ،۲۲۸۰۵۰۰۶‬و ‪ ۲۲۲۹۳۲۸۰‬تماس بگيرند.

منبع: ایرنا چهارشنبه 21 / 9 / 86