تفاهم ليزينگ صنعت و معدن، استانداري لرستان و ماهان اير براي خريد هواپيما

شركت ليزينگ صنعت ومعدن، استانداري لرستان و هواپيمايي ماهان با انعقاد تفاهمنامه‌اي جهت خريد هواپيما از طريق وجوه اداره شده اين شركت هواپيمايي و استان لرستان با مشاركت بانك‌هاي عامل و ليزينگ صنعت و معدن ، موافقت كردند.

در اين جلسه ، مديرعامل شركت ليزينگ صنعت ومعدن ، تزريق منابع مالي و خريد هواپيماهاي دست دوم كه از عمر مفيد آنها هنوز باقي است، راه‌حل ترميم ناوگان هوايي كشور دانست.

به گزارش سايت ليزينگ صنعت و معدن ، وي افزود: براي رفع اين مشكل تزريق منابع مالي، خريد هواپيماهاي دست دوم كه از عمر مفيد آنها هنوز باقي مانده ، مي‌تواند راهگشا باشد.

هزارخاني ويژگي‌هاي سرمايه‌گذاري در اين طرح را استفاده بهينه از سرمايه و استفاده از منابع مجازي مانند منابع استانداري‌ها، شركت‌هاي هواپيمايي و ... ، برشمرد.

وي گفت : اگر نرخ سود حاصل از عمليات تقسيم بر نرخ تسهيلات بيشتر از يك باشد و اگر آورده سرمايه‌گذار تقسيم بر تسهيلات كمتر از يك باشد ، اين وضعيت نيز براي سرمايه‌گذاري مطلوب تلقي مي‌شود.

مديرعامل شركت ليزينگ صنعت ومعدن، تعداد شركت‌هاي هواپيمايي داخل كشور را ‪ ۱۴‬شركت با ‪ ۱۱۰‬فروند هواپيما، ذكر كرد .

به‌گفته وي ، در سال ‪ ۸۴‬حدود ‪ ۱۳‬ميليون مسافر (‪ ۲‬ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر بين‌المللي ) جا به جا شدند كه سه تريليون و ‪ ۲۵۰‬ميليارد ريال درآمد براي شركت‌ها از پروازهاي داخلي و هفت تريليون ريال براي پروازهاي بين‌المللي حاصل شد.

مديريت شركت ليزينگ صنعت و معدن درباره مشكلات شركت‌هاي هواپيمايي گفت:
سرمايه لازم براي تامين هواپيماهاي مورد نياز كشور ‪ ۱۱‬ميلياردو ‪ ۲۵۰‬ميليون دلار و ارزش ناوگان فعلي كشور كمتر از يك ميليارد دلار است.

وي تاكيد كرد:اين امر نشان‌دهنده فرسودگي ناوگان هوايي كشور است .

هزارخاني اظهار داشت: سرمايه‌گذاري زياد براي خريد ناوگان جديد ، كمبود سرمايه براي خريد نقدي و پايين بودن سود عمليات براي تامين منابع جديد مالي و پايين بودن نرخ بليت از جمله عوامل موجود در اين زمينه است.

مديرعامل شركت ليزينگ صنعت و معدن در مورد نحوه تامين منابع مالي توسط شركت‌هاي هواپيمايي گفت : منابع داخلي از محل درآمدها، يا از محل كنسرسيوم يا منابع مجازي امكان پذير است.

وي پيشنهاد كرد: سرمايه‌گذاري ‪ ۵۰‬درصد توسط شركت هوايي و ‪ ۵۰‬درصد ليزينگ صورت گيرد.

هزارخاني خاطرنشان كرد: اخذ وجوه‌اداره شده‌شركت‌هاي هواپيمايي و استانداري و ايجاد سنديكا براي خريد هواپيماهاي جديد مي‌تواند راهگشا باشد.

مديرعامل ليزينگ صنعت و معدن ،"استفاده از منابع خارجي ، پرداخت حداقل پيش پرداخت ، حداقل سود تسهيلات و خريد هواپيماي دست دوم" را از جمله راهكارهايي دانست كه ليزينگ مي‌تواند در اختيار ناوگان هوايي قرار دهد .

هزارخاني درادامه تاكيد كرد،خريد ‪ ۳۰‬فروند هواپيماي دست دوم و برقراري هشت ساعت پرواز روزانه خصوصا به نقاط محروم كمك بزرگي به رشد و توسعه اقتصادي و به تبع آن كاهش بيكاري مي‌كند.

مدير عامل ليزينگ صنعت و معدن، ارزيابي اقتصاد هواپيمايي توسط افراد غيرمتخصص را از مشكلات اين بخش ، عنوان كرد و در خصوص ساير راهكارها گفت :
مكانيزم نرخ‌گذاري بايد توسط شركت‌هاي هواپيمايي انجام شود، همچنين هواپيما مي‌تواند به عنوان ضمانت در اين زمينه ديده شود.

در ادامه اين جلسه استاندار لرستان و معاون مالي شركت هواپيمايي ماهان در زمينه اعطاي وجوه اداره شده به ليزينگ صنعت ومعدن براي ليزينگ هواپيما اعلام آمادگي كردند و مقرر شد تفاهمنامه‌اي با عامليت ليزينگ صنعت و معدن دراين زمينه منعقد شود.
takeoff.ir