كشف نشانه‌هاي حيات ميكروبي در مريخ

به گزارش بي‌بي‌سي دانشمندان معتقدند قسمتي از سطح مريخ را كه كاوش‌گر اسپريت مورد بررسي قرار داده روزگاري براي دربرداشتن زندگي ميكروبي مناسب بوده است.
اين بقاياي ته‌نشين شده از زندگي احتمالي ميكروبي در سطح مريخ احتمالا هنگامي كه آب‌هاي داغ بهاري يا صخره‌هاي آتشفشاني با آنها برخورد كرده‌اند به اين صورت درآمده‌اند.

[align=center][/align]

در زمين چنين مناطقي جايي هستند كه باكتري‌ها در آن زندگي مي‌كنند. استيو اكوئيرس يكي از دانشمندان تيم اسپريت در اين باره گفت: ما واقعا در اين باره هيجان‌زده شده‌ايم.
بخش ياد شده از سطح مريخ كه مورد بررسي قرار گرفته است هنگامي نظر دانشمندان را به خود جلب كرد آنها مشاهده كردند بر اثر خراشي كه يكي از چرخ‌هاي شكسته شده اسپريت بر سطح مريخ ايجاد كرده است بخشي از خاك تقريبا زير و رو شده است.
چيزي كه دانشمندان را براي تحقيق بر روي بخش زير و رو شده ترغيب كرده درخشش بيش از حد خاك بود كه دانشمندان با تحقيقات بعدي متوجه شدند درخشش خاك بر اثر وجود سيليكون در آن بوده است.

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.hamshahrionline.ir
لینک اصلی[/size]