فرد خلبان می بایست از سلامت جسمی و روحی برخوردار باشد به همین لحاظ تا سن تقریبا ۴۰ سالگی هر سال یکبار و بعد از سن ۴۰سالگی هر شش ماه یکبار مورد آزمایشات خاص قرار می گیرد .
متاسفانه به علت ضعف در اطلاع رسانی در زمینه ی خلبانی هواپیماهای مسافربری خیلی از افراد از چگونگی ورود به این دوره اطلاع ندارند و درصد زیادی از افراد فکر می کنند برای ورود به این رشته اول باید وارد ارتش شده سپس از طریق ارتش به خلبانی هواپیماهای مسافربری بروند در صورتی که نمی دانند همه ی افرادی که وارد ارتش می شوند نیز خلبان نمی شوند و فقط یک سری افراد خاص بر اساس رتبه ایی که به دست می آورند می توانند خلبان هواپیماهای جنگی شوند.