بسمه تعالی
با سلام

نتايج يک تحقيق نشان مي دهد تشکيل حلقه هاي سياره زحل به چهار ميليارد و پانصد ميليون سال پيش يعني ابتداي تشکيل منظومه شمسي باز مي گردد.


به گزارش خبر گزاري فرانسه از واشنگتن، نتايج يک تحقيق که در امريکا انجام گرفته است و اين هفته منتشر شد نشان مي دهد به رغم اينکه تا کنون گمان
مي شد حلقه هاي زحل در زماني نه چندان دور تشکيل شده است، اين حلقه ها
در زمان تشکيل منظومه شمسي تشکيل شده اند.
لاري اسپوزيتو، يکي از مسئولان ماموريت سفينه فضايي کاسيني اعلام کرد بنا به اطلاعاتي که سفينه امريکايي وويجر در سال هاي هزار و نهصد و هفتاد ارسال
کرد و همچنين اطلاعاتي که تلسکوپ فضايي هابل جمع اوري کرده است، دانشمندان فضايي گمان مي کردند که اين حلقه ها نسبتا جوان هستند و احتمالا
در پي برخورد يک ستاره دنباله دار با يکي از اقمار زحل در صد ميليون سال پيش تشکيل شده اند.
وي در کنفرانس سالانه اتحاديه ژئوفيزيک امريکا در سانفرانسيسکو گفت اما مشخصات اين حلقه ها که توسط سفينه فضايي کاسيني در سال دو هزار و چهار تجزيه و تحليل شد نشان مي دهد که اين حلقه ها در اثر يک برخورد ساده تشکيل نشده اند.
وي افزود قدمت اين حلقه ها متفاوت است و مواد تشکيل دهنده انها دائما تغيير
مي کند و اين علت تغيير شکل ظاهري اين حلقه هاست.
لاري اسپوزيتو گفت تحقيقات نشان مي دهد که سياره زحل از همان ابتداي تشکيل خود داراي اين حلقه ها بوده است. ما متوجه شديم اين حلقه ها جوان نيستند و از ابتدا وجود داشته اند اما دائما در حال تغيير هستند و ميليارد ها سال ديگر نيز وجود خواهند داشت.
اين اختر فيزيکدان امريکايي که به کمک سفينه فضايي پايونير يازده، در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه حلقه اف زحل- خارجي ترين حلقه اين سياره با فاصله صد و چهل هزار کيلومتر از آن- را کشف کرده بود، گفت وي
در مجله ايکاروس مقاله اي را به همراه ديگر دانشمندان منتشر خواهد کرد که در مورد اثبات نظريه تغيير دائم
مواد حلقه هاي دور زحل خواهد بود.

منبع: http://www.iribnews.ir/VmkNews.aspx?ID=V157219 -23/9/86