لغو پنجاه پرواز فرودگاه دهلي نو به علت مه غليظ
.
مه غليظ موجب لغو پنجاه پرواز بين المللي و داخلي در فرودگاه دهلي نو شد.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از دهلي نو، روزنامه ايندين اکسپرس امروز (شنبه) نوشت مه غليظ در روز جمعه موجب اختلال در برنامه پروازهاي فرودگاه دهلي نو و سرگرداني مسافران شد و حدود دويست و پنجاه پرواز بين المللي و داخلي در اين فرودگاه با تاخير صورت گرفت و پنجاه پرواز نيز لغو شد.
بسياري از مسافران مجبور شدند چهار تا شش ساعت در داخل هواپيما بمانند زيرا مسئولان ديد کافي براي مديريت نشست و برخاست هواپيماها از فرودگاه دهلي نو را نداشتند.
takeoff.ir