بسمه تعالی
با سلام

پرواز حجاج استان هاي خراسان امسال در مجموع با 30 ساعت تاخير روبرو بود .
مدير روابط عمومي فرودگاههاي استان خراسان رضوي امروز گفت: 13هزار و 247 زائر بيت الله الحرام استانهاي خراسان امسال ازفرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد درقالب 40 پرواز به عربستان انتقال يافتند که از اين تعداد 16 پرواز راس ساعت مقرر و دو پرواز به علت نامساعد بودن وضع آب و هوا با 20 ساعت تاخير انجام شد.
پيرهنده افزود: ازاين40 پرواز ، يک پرواز به انتقال 254 زائر افغان به جده اختصاص داشت.
بازگشت حجاج استان هاي خراسان از عربستان به فرودگاه بين المللي مشهد از دهم دي آغاز مي شود.

منبع: واحد مرکزی خبر 24/9/86