[attachment=115]بسمه تعالی
با سلام

انشگاه MIT ماموریت نقشه برداری از ساختار درونی ماه و ارایه تاریخچه حرارتی مجددی از این قمر را عملی می کند.

دانشگاه MIT خبر داد : این پروژه عظیم به سرپرستی پروفسور ماریا زوبر از دانشگاه MIT آغاز شده و در سال 2011 میلادی با پرتاب ماهواره ها به فضا وارد مرحله عملیاتی می شود.

ماموریت آزمایشگاه احیای جاذبه و ساختار درونی (ماه) دانشگاه MIT شامل پرتاب دو ماهواره مستقل از هم به مدار ماه برای نقشه برداری دقیق از تغییرات مربوط به کشش جاذبه ای این قمر طبیعی است.

بر اساس این گزارش، این تغییرات تفاوتهای موجود در چگالی پوسته و جبه ماه را آشکار خواهد کرد.

به گفته دانشمندان این تغییرات همچنین برای ارایه پاسخ به پرسشهای بنیادین درباره ساختار درونی ماه و تاریخچه برخورد شهاب سنگها با سطح آن کاربردی خواهد بود.

اطلاعات موشکافانه ای که از این ماهواره ها به زمین ارسال خواهد شد، ماموریتهای آتی سرنشین دار و بدون سرنشین به سوی این قمر طبیعی را تسهیل خواهد کرد.

منبع: http://avia.ir/Default.asp?@=8775&T