نمایش تصاویر ماهواره‌ای پروازها در ایرفرانس
.
بسیاری از مسافران مایلند هنگامی که در هواپیما و در حال پرواز هستند از زیر پای خود خبر داشته باشند و بدانند در کجای جهان قرار دارند و در این منطقه چه چیزهای قابل توجهی وجود دارد. خطوط هوایی فرانسوی ایرفرانس قصد دارد این امکان را برای اولین بار در جهان برای مسافران پروازهای دوربرد خود به وجود آورد که بتوانند ضمن پرواز تصاویر ماهواره‌ای مناطقی که از روی آن عبور می‌کنند را مشاهده نمایند. در حال حاضر 4 پرواز مشخص برای این امر برنامه‌ریزی شده و برای تامین تصاویر ضمن پرواز آنها با سازمان فضایی اروپا مذاکراتی انجام شده است. اولین پروازی که قرار است این امر به صورت آزمایشی در آن به انجام برسد، پرواز پاریس-بمبئی خواهد بود در آن تصاویری با کیفیت متوسط از مناطقی که هواپیما پشت سر می‌گذارد بر روی صفحه‌های گیرنده‌ی مقابل چشمان مسافران قابل مشاهده خواهد بود. این تصاویر در مناطقی که ارزش دیدنی داشته باشد از کیفیت بالا برخودار خواهند بود. مشاهده‌ی این تصاویر اختیاری است و امکانات قبلی سرگرمی مسافران برجای خود باقی هستند
منبع: www.msnbc.com

avia.ir