.
ماه رمضان، ماه طاعت و بندگي بر شما پارسايان مبارك باد
.
ضیافت خدا