وزير حمل و نقل اندونزي: شرکتهاي هواپيمايي از اروپا هواپيما نخرند

وزير حمل و نقل اندونزي از شرکتهاي هواپيمايي اين کشور خواسته است تا در واکنش به ممنوعيت اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا بر پروازهاي شرکتهاي هواپيمايي اندونزي از خريد هواپيما از اروپا خودداري کنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از جاکارتا رسانه هاي اندونزي از قول جوسمان سيرافي دجامال اعلام کردند " تا زماني که اين ممنوعيت پرواز به قوت خود باقي است ما نيازي به خريد هواپيما از اروپا نداريم."
اتحاديه اروپا در ماه ژوئيه به دنبال يک رشته حوادث مرگبار هوايي در اندونزي تمامي پنجاه و يک شرکت هواپيمايي اين کشور را از پرواز بر فراز اروپا منع کرد.
takeoff.ir