امروز (سه شنبه) هیئت اجرایی ایفاتکا با تاریخ پیشنهادی ایران آتکا برای برگزاری کنفرانس منطقه ای Asia pacific موافقت نمود. لذا به حول و قوه ی الهی، این اجلاس پنجم الی هفتم آبان ماه (27 تا 29 اکتبر) در تهران برگزار خواهد شد.