[size=medium]تعیین سن دقیق منظومه شمسی

ستاره شناسان آمریکایی با تجزیه یک شهاب سنگ ویژه موفق شدند سن دقیق و اولین مراحل شکل گیری منظومه شمسی را تعیین کنند.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا که نتایج تحقیقات خود را در Astrophysical Journal Letters منتشر کرده اند، تاریخ اولین مراحل شکل گیری منظومه شمسی را تعیین کردند. این مراحل اولیه که ذرات گرد و غبار میکروسکپی بین ستاره ای در برخورد با پدیده بهم آمیختگی اجرام سنگی را شکل داده اند، بین 4 هزار و 568 میلیون سال قبل آغاز و تا دو هزار و 80 میلیون سال به طول انجامیده اند.

این دانشمندان برای تعیین این سن دقیق، یک سنگ آسمانی ویژه را که "کندریت کربن دار" نامیده می شود مورد تجزیه قرار دادند.

کندریت کربن دار یک ماده قدیمی است که عمر آن به زمان شکل گیری منظومه شمسی می رسد و از گلبولهای سیلیس ساخته شده است.

براساس آگاهیهای فعلی، در مرحله دوم تکامل منظومه شمسی، اجرام در ابعاد بسیار بزرگی که از یک کوه زمینی به فضا پرتاب شده اند، به سرعت 20 سیاره در ابعاد در برابر با سیاره مریخ را شکل داده اند.

در مرحله سوم که آخرین مرحله شکل گیری است، این سیارات کوچک در یک سری از برخوردهای غول پیکر به یکدیگر اصابت کرده اند و منشای سیاراتی را امروزه وجود دارند، تشکیل داده اند.

اکنون نتایج این تحقیقات که از تجزیه "کندریتهای کربن دار" به دست آمده نشان می دهد که ماتریکس این سنگ آسمانی غنی از عنصر منگنز است، درحالی که گلبولهای سیلیسی آن از عنصر کروم غنی شده اند.

این دانشمندان با مقایسه انواع مختلف سنگهای آسمانی جمع آوری شده روی زمین، کشف کردند که در این سنگها سه ارتباط مهم وجود دارد که شامل ارتباط منگنز/ کروم، میزان ماتریکس در سنگهای آسمانی و آزاد شدند کروم- 53 هستند.

با اندازه گیری میزان کروم- 53 میزان ایزوتوپ منگنز- 53 آغازین به دست آمد. این اندازه گیری نشان داد که این سنگ آسمانی "کندریت کربن دار" در 4 هزار و 568 میلیون سال قبل شکل گرفته است.[/size]