احتمال برخورد سياركي بزرگ با مريخ

دانشمندان از احتمال برخورد سياركي نسبتا بزرگ به مريخ و وقوع نورافشاني حيرت اوري در اسمان خبر مي دهند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبكه تلويزيوني سي ان ان دانشمندان ناسا سازمان فضايي امريكا مي گويند احتمال دارد سياركي كه هم اكنون با سرعت سيزده كيلومتر در ثانيه به طرف مريخ در حركت است اواخر ماه اينده به مريخ برخورد كند. هم اكنون احتمال وقوع اين حادثه در سي ژانويه يك در هفتاد و پنج يعني كمي بيش از يك درصد است. قطر اين سيارك حدود پنجاه متر است و اندازه ان برابر با سياركي است در سال هزار و نهصد و هشت به سيبري برخورد كرد و انفجاري برابر با قدرت يك بمب پانزده مگاتني به وجود اورد