[align=center]هشدار سازمان هواپیمایی به شرکت های هواپیمایی
در صورت بروز چنین شرایطی شرکت های هواپیمایی موظفند با اطلاع رسانی مناسب، مسافران را ازطریق اطلاعات پرواز پایانه ها، از آخرین وضع پروازها مطلع و آنان را از خدمات رسانی مناسب بهره مند کنند.
سازمان هواپیمایی ایران به شرکت های هواپیمایی در خصوص رعایت حقوق مسافران هشدار داد.

واحد مرکزی خبر، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه با آغاز فصل زمستان و حاکم شدن شرایط نامساعد جوی بر فضا و فرودگاه های کشور، احتمال تغییر یا لغو پروازهای شرکت های هواپیمایی وجود دارد افزود: در این شرایط رعایت حقوق مسافران و پاسخگویی به هموطنان طبق وظایف ترسیم شده این شرکت ها اصلی تغییرناپذیر است.

وی تصریح کرد: در صورت بروز چنین شرایطی شرکت های هواپیمایی موظفند با اطلاع رسانی مناسب، مسافران را ازطریق اطلاعات پرواز پایانه ها، از آخرین وضع پروازها مطلع و آنان را از خدمات رسانی مناسب بهره مند کنند.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ملاک عملکرد شرکت های هواپیمایی را رضایت مسافران دانست و گفت: چنانچه هر یک از شرکت های هواپیمایی به اخطارها و توصیه های سازمان هواپیمایی کشوری بی توجهی کند و به خواست قانونی مسافران بی اعتنا باشد، با واکنش این سازمان رو به رو خواهد شد.[/align]