بسمه تعالی
با سلام

تاخيردرپروازهاي خطوط هواپيمايي آمريکاهمزمان باشروع تعطيلات سال نوميلادي

در حالي که ميليون ها آمريکايي راهي تعطيلات سال نو ميلادي شده اند ، تاخير در پروازهاي خطوط مختلف هوايي آمريکا باعث ايجاد صف هاي طولاني مسافران در فرودگاههاي اين کشور شده است.
به گزارش شبکه تلويزيوني فاکس نيوز ، مقامات هوانورد آمريکا درباره اين تاخير ها پيشتر نيز هشدار داده بودند ولي بيشتر اين تاخير ها در فرودگاههاي نيويورک روي داده است ، از اين رو براساس قوانيني که پيشتر به تصويب رسيده است، خطوط هواپيمايي بايد براي مسافراني که پرواز آنها بيشتر از سه ساعت تاخير داشته است، غذا، آب و خدمات بهداشتي در اختيار قرار دهند.


منبع: واحد مرکزي خبر / جمعه 30/9/86