پرواز مشهد به فرودگاه اراك در تهران به زمین نشست

پرواز هواپيمايي مسيرمشهد به اراك روز شنبه به دليل نامساعد بودن شرايط جوي لغو شد.

مدير فرودگاه اراك در گفت وگو با ايرنا گفت
: هواپيماي مسافربري مشهد به اراك بايد ساعت ‪ ۸:۳۰‬صبح امروز در فرودگاه اراك مي‌نشست كه به دليل مشكل ديد اين امكان وجود نداشت.

"حميد رضا خسروجردي" افزود: از ساعت حدود ‪ ۱۱‬امروز هوا كاملا باز شده و براساس اعلام هواشناسي استان مركزي ديد درحال حاضر سه‌كيلومتراست و فرودگاه اراك هيچ مشكلي از لحاظ ديد و امكانات فرودگاهي ندارد.

برغم اينكه خسروجردي كارساماندهي مسافران را مربوط به همياري شهرداري اراك دانست ولي با وجود تماس باهمياري شهرداري كسي حاضربه پاسخگوي نشد.

بر اساس تماس برخي از مسافران اين پرواز , پرواز مشهد به اراك صبح امروز در فرودگاه مهرآباد تهران به زمين نشسته است.