ژاپن نخستين ماهواره اكتشافي ماه را با موفقيت به فضا پرتاب كرد
.
آژانس اكتشافات فضايي ژاپن (جاكسا)، اعلام كرد: اين كشور نخستين ماهواره اكتشافي ماه (كاوشگر ماه) را روز جمعه با موفقيت به فضا پرتاب كرد.

اين كاوشگر با خود دوربين‌هاي توسعه يافته‌اي را حمل مي‌كند و قرار است كه تصاويري از فراز زمين تهيه كند.