یک فروند بالگرد نظامیان خارجی در افغانستان سقوط کرد.
شبکه پرس تی وی در خبری فوری از سقوط یک بالگرد ناتو در جنوب افغانستان خبر داد. این شبکه جزئیات بیشتری در این مورد اعلام نکرد.