وظيفه شركت‌هاي هواپيمايي است كه كار اسكان مسافران را انجام دهند
.
ك كارشناس امور حقوقي درباره‌ي موضوع تاخير هواپيماها و مسووليت‌هاي حقوقي ناشي از آن، اظهار داشت: مسافراني كه به سبب تأخير پرواز دچار خسارت شده‌اند، مي‌توانند بسته به اين‌كه عامل ورود خسارت چه چيزي يا چه كسي بوده، طرح دعوا كنند كه اين مسأله هم در قواعد كلي جبران خسارت و هم در قوانين خاص هواپيمايي پيش‌بيني شده و البته هركس به ميزان خسارتش مقصر است.

جمشيد نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: گرچه بحث تأخير هواپيماها در همه جاي دنيا اتفاق مي‌افتد اما اين موضوع تا حدي متعارف است و اگر از لحاظ دفعات و مدت آن از حد خاصي تجاوز كند غيرمتعارف خواهد شد و اين‌جاست كه بحث‌هاي فرعي مطرح مي‌شود.

وي افزود: تاخيرات هواپيماها به دو دسته تقسيم مي‌شود، يكي تاخيراتي كه سازمان هواپيمايي كشوري در رخداد آن مؤثر است و ديگر تاخيرهايي كه عوامل قهري و غيرقابل كنترل در آن دخيل شده است. در مواردي كه مراقبت پيش از پرواز، ‌تدارك خدمه‌ي كافي و وجود هواپيماي Back up پيش‌بيني نشده، عامل تأخير، هواپيمايي است اما در مواردي هم تأخير ناشي از بدي آب و هوا، سيل و آلودگي هواست.

اين حقوقدان ادامه داد: قطعا برخورد مراجع قضايي براي جبران خسارات ناشي از تأخير در اين دو نوع متفاوت است. در مورد اول به دليل اين‌كه رابطه‌ي سببيت بين هواپيمايي، معلول و ورود خسارت برقرار است بايد هواپيمايي را مسبب ورود خسارت و مسوول جبران آن تلقي كرد كه آن هم به خسارات مستقيم ناشي از تأخير برمي‌گردد.

نورشرق تصريح كرد: در دسته‌ي دوم تأخيرها كه عوامل طبيعي خارج از كنترل مسبب آن شده مطالبه‌ي خسارت بي‌معناست؛ هرچند در هر دو نوع اين تاخيرها صرف‌نظر از عامل تاخير شركت‌هاي هواپيمايي موظفند خدماتي را براي مسافران در مدت زمان تاخير فراهم كنند و در اين‌جا ديگر مهم نيست كه علت تأخير چه بوده است.

وي گفت: در زمان تأخير پرواز بايد به مسافر اطلاع دهند كه در فرودگاه بماند يا خير و سپس ميزان تأخير را به طور تقريبي پيش‌بيني كنند و اين‌گونه به وقت مسافر كه مسوولش آن‌ها هستند احترام بگذارند و از احساس ناراحتي يا تألم وي بكاهند.

اين حقوقدان در پاسخ به اينكه چه كسي مسوول اسكان مسافران پروازهاي تاخيري است؟ گفت: اسكان مسافران بستگي به رابطه‌ي قراردادي شركت‌هاي هواپيمايي و فرودگاه دارد. آن‌چه مسلم است اين‌كه وظيفه‌ي اصلي شركت‌هاي هواپيمايي است كه كار اسكان مسافران را خود انجام دهند يا اين‌كه در قرارداد با فرودگاه آن را ملزم به اسكان مسافر كنند.