بسمه تعالی
با سلام

اسوشيتدپرس از لندن گزارش داد/ مه شديد امروز يکشنبه باعث لغو دهها پرواز در دو فرودگاه بزرگ لندن شد اين درحالي است که شمار پروازها به علت تعطيلات سال نوي ميلادي به شدت افزايش يافته است.
استوارت بوچر سخنگوي سازمان هوانوردي انگليس اعلام کرد فرودگاه هيثرو شاهد بيشترين لغو پروازها بود به طوريکه يکصدو بيست و نه پرواز ورودي و خروجي از اين فرودگاه لغو شد.
وي گفت طي روزهاي جمعه و شنبه به رغم مه شديد همه پروازهاي فرودگاه هيثرو صورت گرفت اما امروز مه شديد بر روي پروازها اثر گذاشت.
بوچر گفت شصت و نه پرواز از ششصد وپنجاه پرواز خروجي از فرودگاه هيثرو روز يکشنبه لغو شد و حدود شصت پرواز از ششصد و پنجاه پرواز ورودي به اين فرودگاه نيز لغو شده است. وي افزود بسياري از پروازهاي لغو شده پروازهاي مسيرهاي کوتاه و داخلي بوده است.
مه شديد همچنين موچب بروز مشکل در پروازهاي فرودگاه گاتويک لندن شد اما شمار کمي پرواز لغو شد.
کارن ريو سخنگوي اداره هوانوردي انگليس گفت پانزده پرواز از فرودگاه گاتويک طي بعداز ظهر روز يکشنبه لغو شده است. وي گفت پروازهاي لغو شده همگي داخلي يا مربوط به مقصد هاي نزديک بوده است.

منبع: http://www.iribnews.ir/VmkNews.aspx?ID=V164544