بسمه تعالی
با سلام

زمين و ماه ‪ ۶۲‬ميليون سال پس از شكل‌گيري منظومه شمسي متولد شدند

اخترشناسان مي‌گويند زمين و ماه حدود ‪ ۶۲‬ميليون سال پس از آغاز تشكيل منظومه شمسي در ‪ ۴‬ميليارد و ‪ ۵۶۷‬ميليون سال پيش، متولد شدند.

به گزارش ايرنا و به نقل از اسپيس‌ديلي، ارزيابي زماني ‪ ۶۲‬ميليون سال بهترين تخمين در گستره زماني ‪ ۵۲‬تا ‪ ۱۵۲‬ميليون سال است كه بر اساس اندازه‌گيري ايزوتوپ‌هاي تنگستن در فلزات ماه صورت گرفته است.

فرضيه رايج درباره منشا تشكيل ماه اين است كه قمر زمين پس از آن متولد شد كه جرمي به بزرگي مريخ به زمين اوليه برخورد كرد و موجب شد توده‌اي از بقاياي گداخته از زمين كنده شود ولي در جاذبه زمين محصور گردد.

نتايج اين تحقيق كه به سرپرستي دانشمندان مدرسه عالي فني در زوريخ سوئيس انجام شده، در نشريه "نيچر" منتشر شده است.

منبع:http://www1.irna.ir/fa/news/view/menu-152/8610022811140501.htm