بسمه تعالی
با سلام

تاخير در پرواز ، موجب سه ساعت و نيم معطلي مسافران در فرودگاه بيرجند شد .


مدير فرودگاه بيرجند گفت: اين پرواز متعلق به ايران اير قرار بود ساعت 15 امروز از بيرجند به تهران پرواز كند .
داوودي افزود : نقص فني و تاخير در ورود هواپيما به فرودگاه بيرجند ، موجب تاخير پرواز بيرجند به تهران شد .
وي گفت : اين پرواز ساعت 18 و 30 دقيقه صورت گرفت.

منبع: http://www.iribnews.ir/VmkNews.aspx?ID=V166025