بسمه تعالی
با سلام

خبر فوری:

در پی ترور بینظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم و شدت گرفتن نا آرامیها در پاکستان پروازهای تمامی شهرهاي اصلي پاکستان لغوشد.


شبکه تلويزيوني فاکس نيوز در خبري فوري گزارش داد تمامي پروازها از فرودگاههاي شهرهاي اصلي پاکستان لغو شده است.
همچنين مدارس، بانک ها و ادارات دولتي پاکستان نير در پي ترور بي نظير بوتو تا سه روز تعطيل هستند.


ساعت خبر: 01:05 بامداد- تاريخ خبر: جمعه 7/ 10/86

منبع: واحد مرکزی خبر