بسمه تعالی
با سلام

پرواز شماره ‪ ۵۲۸۴‬جده به اهواز كه قرار بود ساعت ‪ ۱۰‬صبح ديروز چهارشنبه وارد فرودگاه شود، با سه ساعت و ‪ ۳۰‬دقيقه تاخير وارد فرودگاه شد.


چهار پرواز حجاج خوزستان از فرودگاه جده به اهواز در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته، ‪۱۳‬ ساعت و ‪ ۳۰‬دقيقه تاخير داشتند.

پرواز شماره ‪ ۵۲۸۴‬جده به اهواز كه قرار بود ساعت ‪ ۱۰‬صبح ديروز چهارشنبه وارد فرودگاه شود، با سه ساعت و ‪ ۳۰‬دقيقه تاخير وارد فرودگاه شد.

پرواز ديگر جده به مقصد اهواز به شماره ‪ ۵۲۷۶‬نيز كه قرار بود ‪۱۶/۳۰‬ چهارشنبه وارد فرودگاه اهواز شود با ‪ ۲‬ساعت و ‪ ۳۰‬دقيقه تاخير وارد فرودگاه بين‌المللي اهواز شد.

بنا براين گزارش همچنين پرواز شماره ‪ ۵۲۸۶‬كه قرار بود ساعت ‪ ۲۰‬چهارشنبه شب وارد فرودگاه شود با پنج ساعت تاخير انجام شد.

پرواز شماره ‪ ۵۲۸۸‬در اين مسير نيز با ‪ ۲‬ساعت و ‪ ۳۰‬دقيقه تاخير، ساعت سه بامداد پنجشنبه وارد فرودگاه بين‌المللي اهواز شد.

رييس روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي خوزستان دليل اصلي تاخير در پرواز حجاج خوزستان را اظهارات مقامات سعودي مبني بر ترافيك سنگين هوايي در فرودگاه جده اعلام كرده‌اند.

"مجيد ملاياني" افزود: پروازهاي برگشت حجاج به اهواز، امروز پنجشنبه با تاخير كمتر از ‪ ۲۰‬دقيقه‌اي انجام شده‌اند.

منبع: http://www.fardanews.com/show/?id=42937