زمین سیاره ای منحصر به فرد برای حیات
[size=medium]ستاره شناسان با وسایل بسیار قوی بیش از 24 سیاره را که هیچ شباهتی به زمین ندارد یافتند.سوالاتی در بین ستاره شناسان پیش آمد که آیا با تلسکوپ های قوی می توان در فضا سیاره ای مانند زمین که بتوان در آن زندگی کرد یافت؟ستاره شناسان در دانشگاه فلوریدا به تازگی اعلام کردند، امکان چنین چیزی وجود دارد. البته با یک تلسکوپ فضایی بزرگ که یک نقطه در تلسکوپ با حباب مشخص است. آنها گفتند مشاهده فرضی اندازه زمین به مدت چرخش 24 ساعت، به سوی مشاهدات از اقیانوس ها و رویدادهای حیاتی هدایت می شود.[/size]

www.iscanews.ir

www.avia.ir