حلقه های زحل همسن منظومه شمسی هستند


[size=medium]گروهی از سیاره شناسان آمریکایی موفق شدند با کمک تازه ترین اطلاعات رسیده از کاوشگر کاسینی نشان دادند که سن حلقه های زحل بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون تصور می شد.

تا چندی قبل سیاره شناسان برپایه رصدهای کاوشگر ویاجر در سال 1970 و تلسکوپ فضایی هابل زمان شکل گیری حلقه های زحل را در حدود 100 میلیون سال قبل تخمین زده بودند. این درحالی بود که برای تائید این اندازه گیری اطلاعات کمی در اختیار دانشمندان بود.این دانشمندان تصور می کردند که حلقه های معروف زحل تقریبا هم زمان با دوره شکل گیری قمرهای این سیاره ایجاد شده باشند.اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه کلورادو با همکاریلری اسپوسیتو، مهمترین سرمایه گذار طیف سنج فرابنفش کاوشگر کاسینی با جمع آوری اطلاعات به دست آمده از این کاوشگر نشان دادند که سن حلقه های زحل می تواند بسیار بیشتر از 100 میلیون سال باشد و حتی تشکیل این حلقه ها به دوره شکل گیری سیاره زحل و منظومه شمسی باز گردد.براساس گزارش National Geographic، در حقیقت این سیاره شناسان با بررسی اطلاعات کاسینی پیشنهاد کردند که این حلقه ها به احتمال زیاد همانند منظومه شمسی در حدود 5/4 میلیارد سال قبل شکل گرفته اند.در این خصوص لری اسپوسیتو توضیح داد: ما کشف کردیم که این حلقه ها احتمالا در مقیاس زمان کیهانی، دیروز شکل نگرفته اند! در واقع حلقه های زحل در حدود چند میلیارد سال قبل تشکیل شده اند."این مطالعات نشان می دهد که سن این حلقه ها با یکدیگر متقاوت هستند و مواد داخل آنها نیز با هم فرق دارد.

تاکنون دانشمندان اعتقاد داشتند که اگر حلقه ها به پیری زحل باشند، باید به تاریکی زباله دانهای کیهانی باشند که ذرات گرد و غبار شهاب سنگها را در خود نگهداری می کنند.

اما رصدهای اخیر کاسینی نشان می دهد که در این حلقه ها جرمهای کره ای از یخ و سنگ وجود دارند و این مسئله می تواند توضیح دهد که چرا حلقه ها، درخشان به نظر می رسند.

www.mehrnews.com[/size]