با تمهيدات فراهم شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي ذيربط 180 تن از داروهاي وارد شده به گمرك فرودگاه امام خميني(ره) ترخيص شد.
به گزارش عرش نیوز, غلامحسين نوحي مديركل گمرك فرودگاه امام خميني(ره) با اعلام اين خبر گفت: در پي استقرار نمايندگان بانك مركزي و وزارت بهداشت درمان و آموش پزشكي در اين گمرك و تدابير انجام شده درخصوص رفع مشكلات ترخيص دارو، 180 تن از داروهاي وارد شده به گمرك فرودگاه (ره) طي 3 روز ترخيص شد.
وي افزود: اين گمرك تمام توان خود براي انجام تشريفات گمركي ترخيص دارو در كمترين زمان به كار خواهد بست.
مديركل گمرك فرودگاه امام(ره) با ابراز اميدواري نسبت به ترخيص بخش قابل توجهي از داروهاي وارداتي تا پايان هفته جاري گفت: ميزان داروهاي ترخيص شده از اين گمرك در هفته‌هاي اخير نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد افزايش يافته است.
نوحي تأكيد كرد: از تاريخ صدور بخشنامه گمرك فرودگاه امام خميني(ره) مبني بر مراجعه صاحبان كالا، تسهيلاتي در زمينه رفع مشكلات ترخيص دارو و مواد اوليه توليد دارو فراهم شده كه پس از اظهار و انجام تشريفات كامل ارزيابي و اخذ حقوق ورودي متعلقه با دريافت تعهد كتبي از واردكنندگان در مورد ارائه اصل اسناد و گواهي بانك گشايش‌كننده اعتبار، مراجعان مي‌توانند حداكثر ظرف يك ماه نسبت به ترخيص معادل 50 درصد كالا (در ظهر پروانه صادره) اقدام كنند.