تهران امروز: به‌دنبال درج گزارش تحت عنوان «مسئولان هوايي استان از وعده 12ساله براي به پايان رساندن فرودگاه جديد مي‌گويند/ بوشهر خواهان يك فرودگاه جديد» در تاريخ 22 تيرماه سال‌جاري، معاون عمراني استاندار بوشهر از تصويب كليات جانمايي اين فرودگاه و تحركاتي در ساخت آن خبر داد. «مرتضي گچكوب» مديركل سابق فرودگاه‌هاي استان بوشهر در آن گزارش درباره روند احداث اين پروژه گفته بود كه با همكاري استانداري زمين فرودگاه تعيين شده است اما مكان آن را اعلام نمي‌كنم زيرا تا 12 سال ديگر فرودگاه جديد قابل استفاده است. به گفته گچكوب برنامه سه سال آينده اين فرودگاه آماده است و براي اجراي آن نياز به 70 ميليارد اعتبار است. وي اذعان كرده بود كه من و همكارانم مي‌دانيم كه اين فرودگاه در شأن مردم استان نيست اما حل نشدن مشكلاتش از ناتواني ما نبوده بلكه از نبود اعتبار بوده است. اين اظهارات كه به‌نوعي درصدد پاسخگويي به زمان طولاني اين پروژه است، درحالي از سوي اين مقام مسئول مطرح مي‌شود كه زمان‌بندي و تعيين اعتبار نخستين گام برنامه‌ريزي و تدوين طرح‌هاي بزرگ محسوب مي‌شود. «عبدالكريم جميري» نماينده بوشهرو گناوه و ديلم نيز در آن گزارش روند اجراي پروژه‌هاي بزرگ را كند و نامنظم دانسته بود. جميري درباره علت اين روند آسيب‌زا و تكراري در بسياري از طرح‌ها از جمله فرودگاه بوشهر به تهران امروز گفته بود: «متاسفانه مطالعات كافي و دقيق و نبود رايزني‌هاي لازم براي كسب اعتبارات لازم موضوعي است كه در بسياري از پروژه‌هاي عظيم عمراني خودش را نشان مي‌دهد. اين مسئله سبب مي‌شود كه زمان‌بندي مشخص براي تحويل يك طرح وجود نداشته باشد و گاهي ما يك دهه يا بيشتر بايد در انتظار به ثمر نشستن يك طرح باشيم. داشتن نگاه مقطعي و عجولانه سبب تصويب سريع طرح‌ها مي‌شود حال آنكه زمان‌بندي مشخص نخستين موضوعي است كه عامل جلو رفتن يك طرح و پروژه است.» اما به تازگي معاون استاندار بوشهر با اشاره به برخي موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها تحت عنوان مطالبه كه اشاره‌اي به همين گزارش است، گفته است: كليات جانمايي اين فرودگاه انجام شده و به تصويب مسئولان رسيده است. شاپور رستمي در نشست كارگروه امور زير بنايي و شهرسازي استان بوشهر افزود: فرودگاه جديد بوشهر از جهات مختلف داراي خصوصيات ويژه‌اي است كه در كنار آزاد راه، راه ريلي و راه آبي موجب تحول عظيم اقتصادي خواهدشد. رستمي با تعيين كاربري برخي از طرح‌هاي اشتغالزا اظهار كرد: يكي از نيازهاي آينده استان بوشهر ايجاد فرودگاه جديد است چرا كه وجود صنعت هوايي در كنار راه‌آهن و آزادراه‌ها سيكل توسعه و پيشرفت استان را بيش از پيش فراهم مي‌كند.

وي با بيان اينكه در حال حاضر جانمايي فرودگاه تازه تاسيس بوشهر انجام شده است بيان كرد: يكهزار و 170هكتار از اراضي حاشيه شهر بوشهر به اين منظور اختصاص يافته است كه پس از انجام كار كارشناسي كليات آن پذيرفته مي‌شود. معاون امور عمراني استاندار بوشهر با بيان اينكه از 6 سال قبل براي ساخت فرودگاه بوشهر مجوزهاي لازم اخذ شده بود، تصريح كرد: با وجود محدوديت‌هاي زمين در حاشيه شهر بوشهر، با همكاري ادارات راه و شهرسازي و منابع طبيعي، زمين مناسب با ويژگي‌هاي ايجاد فرودگاه شناسايي و اكنون كليات آن تصويب مي‌شود. رستمي موقعيت استراتژيكي بوشهر در بخش‌هاي مختلف به‌ويژه اقتصادي را تشريح و تاكيدكرد: جانمايي فرودگاه جديد از جهات مختلف داراي خصوصيات ويژه‌اي است كه در كنار آزاد راه، راه ريلي و راه آبي موجب تحول عظيم اقتصادي خواهد شد. وي با اشاره به اينكه ميانگين پرواز از فرودگاه بين‌المللي بوشهر 70 پرواز در هفته است، تصريح كرد: فرودگاه جديد بوشهر به‌گونه‌اي جانمايي شده است كه اكثر شهرهاي استان بوشهر كوتاهترين فاصله را در برمي‌گيرد. روزنامه تهران امروز همچنان اميدوار است كه انعكاس مطالبات و مشكلات باعث پيگيري آنها از سوي مسئولان شود.