بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: در چهار ماهه امسال بیش از 9 هزار مسافر خروجی و ورودی در فرودگاه بین المللی بیرجند خدمات گمرکی دریافت کردند.

محمدعلی خاشی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: طی چهار ماهه نخست امسال به 9 هزار و 974 مسافر خروجی و ورودی در فرودگاه بین المللی بیرجند خدمات گمرکی ارائه و تشریفات مسافری امور گمرکی انجام شده است.
وی اضافه کرد: طی این مدت به چهار و 781 مسافر خروجی و پنج هزار و 103 مسافر ورودی در فرودگاه بین المللی بیرجند خدمات مسافری ارائه شده است.
به گفته وی مسافرین ورودی طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد و مسافران خروجی 16 درصد کاهش داشته است.