مريخ در انتظار يک شهاب سنگ عظيم

روزنامه بريتانيايی تايمز گزارش داده است که براساس محاسبات ستاره شناسان، کره مريخ ممکن است در آخر ماه آينده درخطر برخورد با يک شهاب آسمانی قرار گيرد.

اين سنگ آسمانی که جديدا کشف شده، 2007 WD5 نام گذاری شده است.

احتمال اصابت اين شهاب سرگردان با کره مريخ در روز سی ام ژانويه ۲۰۰۸ يک در هفتاد و پنج است.

درحالی که احتمال يک ضربه شديد پايين به نظر می رسد، اما شانس وارد آمدن اين ضربه از زمان آغاز تشخيص اين شیء تا کنون، به يک در ۳۵۰ رسيده است.

چنانچه 2007 WD5 با قطر يکصد متری خود در روز سی ام ژانويه با کره مريخ اصابت کند، موجب ايجاد انفجاری معادل با چندين مگاتون تی ان تی خواهد شد.

استيو چلسی يک ستاره شناس از برنامه اشيای نزديک زمين درلابراتوار ناسا واقع درپاسادنای کاليفورنيا به روزنامه تاميز گفته است: «اين احتمالات بسيار غير معمولند. ما زمانی که مسير شهاب های خطرناک را دنبال می کنيم، دائما با احتمالات بسيار طولانی کارمی کنيم. ما می دانيم که اين جسم آسمانی از کنار کره مريخ می گذرد و به احتمال زياد آن را رد می کند، اما احتمال اصابت نيز وجود دارد.»

تايمز می نويسد، اگر اين شهاب به کره مريخ برخورد کند، ستاره شناسان فرصتی پيدا خواهند کرد تا تاثيرات آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.

اندازه اين جشم آسمانی تقريبا مشابه اندازه شهابی است که در سال ۱۹۰۸ ميلادی با تونگوسکا در سيبری اصابت کرد و تقريبا هشتاد ميليون درخت را در مساحت هشتصد و ده مايل مربع از جا کند.

اگر شهاب تونگوسکا به يک شهر اصابت کرده بود، آن را کاملا نابود می ساخت.

با اين حال تاثير آن درمقايسه با شهابی که شصت و پنج ميليون سال پيش با چيکسولوب در مکزيک به زمين خورد و موجب تحولات ناگهانی و عمده در سراسر جهان، ازجمله موجب از بين رفتن احتمالی دايناسورها گرديد، بسيار کوچک است.

شهاب آسمانی جديد صد برابر کوچکتر از آن سنگ آسمانی است که ده کيلومتر قطر داشت.

برخورد احتمالی شهاب جديد با کره مريخ می تواند به سختی ازطريق بزرگترين رصدخانه های جهان مشاهده شود.

اما تاثيرات آن توسط کاوشگران مريخی سازمان های فضاشناسی اروپايی که درمدار اين کره سرخ رنگ می چرخند ثبت خواهد شد.

البته اين اصابت توسط تلسکوپهای خانگی و يا با چشم قابل مشاهده نخواهد بود.

اين شهاب احتمالا با نقطه ای درنزديکی دايره استوايی مريخی و درنزديکی نقطه ای که کاوشگر مريخ نورد آپورچونيتی متعلق به ناسا از سال ۲۰۰۴ درسير اکتشافی بوده است، اصابت خواهد کرد.

با اين حال کاوشگرمريخ نورد آپورچونيتی که در مداری خارج از حوزه اصابتی شهاب قرار دارد، از اين اصابت درامان خواهد ماند.

به گزارش تايمز، احتمال مشاهده چنين برخوردی توسط تلسکوپ های زمينی بالاتر از تلسکوپ های معمولی است، زيرا فاصله کره مريخ با زمين درحال حاضر بسيار کم است.

مريخ در روز سه شنبه تنها پنجاه و پنج ميليون مايل با کره زمين فاصله داشت، که چنين فاصله نزديکی بار ديگر در سال ۲۰۱۶ ايجاد خواهد شد. درحال حاضر کره مريخ پس از کره ماه، روشن ترين جسم فضايی قابل مشاهده در تاريکی شب است.

??:
http://www.radiofarda.com/Article/2007/12/25/f2_Asteroid_ollision_course_with_Mars.html