سلام خسته نباشید عزیزان
مبشه لطفا یه فیلم سانحه بخاطر hypoxia بذارید برام؟