ايران اير در آستانه تاييد ياتاشركت هواپيمايي جمهوري اسلامي موفق به اخذ تاييديه 95 درصدي از اتحاديه شركتهاي هواپيمايي( ياتا) براي كسب گواهينامه آيوسا شد.سعيد حسامي امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي با اشاره به اقدامات اخير ايكائو و ياتا در جهت جهاني كردن ايرلانيها واستانداردهاي مورد استفاده آنها، اظهار داشت: گواهينامه آيوسايكي از گواهينامه‌هايي كه ضامن ابقاء شركتهاي هواپيمايي و نيز لازمه پيوستن شركتهاي جديد به اتحاديه بين‌المللي شركتهاي هواپيمايي بود كه ايران اير در روزهاي پاياني سال 2007 موفق به اخذ تاييديه 95 درصدي براي دريافت آن شد.وي تهيه 23 دستور‌العمل در قالب چندين جلد به زبان انگليسي و توسط كارشناسان داخلي را از اقدامات هما در اين زمينه نام برد و گفت: در حال حاضر مي‌توانيم ادعا كنيم كه كوچكترين كارهايي كه در اين شركت انجام مي‌شود بر اساس دستور‌العمل‌هاي بين‌المللي است.مدير عامل ايران اير با بيان اينكه دريافت اين تاييديه يكي از بزرگترين افتخارات دوران فعاليت هما به شمار مي‌رود، تصريح كرد: دستور‌العملهاي تدوين شده از لحاظ دقت و كارايي در حدي بودند كه مميزي‌هاي ياتا ايران اير را به جهت دانش فني پرواز يكي از قويترين ايرلانيهاي دنيا تشخيص دادند.حسامي ضمن تشكر از تمامي كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي، خاطر نشان كرد: دريافت اين گواهينامه بدون همكاري شاغلان در شركت و تلاش آنها در جهت فراگيري و اجراي دستور‌العملها ممكن نبود.وي در ادامه با اشاره به اقدامات هما در خصوص فروش اينترنتي بليت، بستر اين كار را به طور كامل آماده توصيف كرد و گفت: از سال آينده با فراهم شدن ساير شرايط تمامي بليتهاي خارجي به صورت اينترنتي به فروش خواهد رفت.حسامي در مورد تجهيز ناوگان شركت با اشاره به فعاليت 52 فروند هواپيما در اين شركت، خاطر نشان كرد: 43 فروند از اين هواپيماها تحت مالكيت ايران اير هستند كه اين ميزان در تاريخ هما بي‌سابقه بوده است.وي افزود: خريداري هواپيما در دو سال گذشته آمار بسيار خوبي را نشان مي‌دهد و با اقدامات انجام شده هواپيماهاي بسياري نيز در سال آينده از انواع شرقي و غربي به ناوگان شركت خواهند پيوست .
مدير عامل هواپيمايي جمهوري اسلامي تاكيد كرد: در سال جاري براي ايام نوروز برنامه‌ريزيهاي دقيقي انجام شده است و اين شركت با تمام ظرفيت آماده انتقال مسافران به مقاصد مورد نظرمي‌باشد.
وي در خصوص فعاليت‌ هما در عمليات حج، كاهش تاخيرات در مرحله رفت به 9 دقيقه را بي‌سابقه توصيف كرد و گفت: در سال جاري شركت هما ضمن ارائه خدمات ويژه‌اي به مسافران در تمامي پروازها از نقاط مختلف كشور يكي از مديران و يا معاونين شركت را ملزم به حضور در پرواز كرد.
حسامي تصريح كرد: از اين 9 دقيقه تاخير تنها 3 الي 4 دقيقه مربوط به عمليات شركت بوده و مابقي به خاطر شرايط آب و هوايي و جوي رخ داده است.به گفته حسامي شركت هما در انتقال حجاج به عربستان علاوه بر حجاج ايراني حدود 8 هزار زائر نيجريه‌اي را به صورت مستقيم و 3 هزار زائر آمريكايي و اروپايي را به صورت ترانزيت به عربستان منتقل كرد.وي در پايان با بيان اينكه در عمليات برگشت مديريت پرواز‌ها بيشتر برعهده عربستان است و تاخيرات به واسطه محدود بودن ظرفيت فرودگاه جده اتفاق مي‌افتد، خاطر نشان كرد: به واسطه حضور مديران و كاركنان هما در فرودگاه جده و همكاري در عمليات بازگرداندن حجاج، به جز دو پرواز هيچ كدام از پروازها بيش از يك ساعت نشده است.حسامي با اشاره به تاخيرات بالاي ساير شركتهاي حاضر در فرودگاه جده، اين ميزان تاخير توسط هما را بسيار موفقيت‌آميز توصيف كرد.www.farsnews.com