برخي از پروازهاي داخلي «هما» لغو شدخبرگزاري فارس: .تعدادي از پروازهاي داخلي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در روز جاري به علت بارش برف و شرايط نامساعد هوا با تغيير زمان مواجه و يا باطل اعلام شد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي «هما»، پروازهاي 970 تهران - مشهد، 447 تهران - تبريز، 960 تهران - مشهد و 409 تهران - بوشهر در روز جاري به علت شرايط نامساعد جوي باطل اعلام مي‌شود..

همچنين برخي از پروازهاي روز جاري با تغيير زمان انجام خواهند شد.
- پرواز 298 تهران - يزد با يك ساعت تأخير
- پرواز 457 تهران - بندرعباس با يك ساعت تأخير
- پرواز 277 تهران - اروميه با 40/1 ساعت تأخير
- پرواز 415 تهران - بوشهر با 40/1 ساعت تأخير
- پرواز 329 تهران - شيراز با 10/1 ساعت تأخير
- پرواز 497 تهران - اردبيل با 15/5 ساعت تأخير
- پرواز 223 تهران - اصفهان با 10/5ساعت تأخير
- پرواز 431 تهران - اهواز با 15/1 ساعت تأخير
- پرواز 499 تهران - اردبيل با 2 ساعت تأخير
- پرواز 246 تهران - گرگان با 45/3 ساعت تأخير
- پرواز 343 تهران - تبريز با 15/1 ساعت تأخير
- پرواز 351 تهران - كيش با 3 ساعت تأخير
- پرواز 325 تهران - شيراز با 25/4 ساعت تأخير
- پرواز 3353 تهران - كيش با 30/2 ساعت تأخير
- پرواز 3364 تهران - مشهد با 45/6 ساعت تأخير
- پرواز 289 تهران - كرمانشاه و 288 كرمانشاه - تهران لغو شد.
- پرواز 287 تهران - كرمانشاه در ساعت 18 انجام خواهد شد.
تمام پروازهاي بين‌المللي «هما» روز جاري طبق برنامه انجام خواهند شد.