كاهش ترافیك مسافری در اسپانیا موجب كاهش سرمایه گذاری در فرودگاه ها شدسه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۶


تین نیوز | كاهش شدید ترافیك مسافری و خالی بودن ترمینال های فرودگاه باراخاس، اكثر خریداران بالقوه این فرودگاه را نسبت به خرید سهام گروه فرودگاهی "آئنا" مردد كرده است.
بر اساس این گزارش، در سه سال اخیر، بحران اقتصادی موجب شد علاوه بر كاهش ورود گردشگران خارجی، گردشگری داخلی نیز به شدت تضعیف شود. این در حالی است كه شركت های هواپیمایی كم هزینه نیز به دلیل افزایش نرخ سوخت پروازهای خود را كاهش داده اند و خطوط هوایی اییریا نیز فقط برای بقا می جنگد.
این گزارش حاكی است: سرمایه گذارانی كه در چند سال اخیر، به دلیل ادامه بحران اقتصادی از انجام هر گونه سرمایه گذاری خودداری می كردند، اكنون به صحنه بازگشته و فرصت خوبی در اختیار دولت اسپانیا قرار داده اند، اما وضعیت بازار هوانوردی این كشور به گونه ای نیست كه بتواند این سرمایه گذاران را به راحتی جذب نماید.
این گزارش می افزاید: هم اكنون، بانك سرمایه گذاری لازارد و گروه تجاری "ان+1" در حالی بررسی راهكارهای عملی برای واگذاری 49 درصد از سهام آئنا به سرمایه گذاران خارجی هستند.
آئنا یك گروه عمران فرودگاه است كه مدیریت 46 فرودگاه در اسپانیا، 14 فرودگاه در آمریكای جنوبی و یك فرودگاه در لندن (لتون) را بر عهده دارد.
این در شرایطی است كه برخی منابع اگاه می گویند احتمال موفقیت دولت در واگذاری سهام فرودگاه های آئنا بسیار اندك است و حداقل، این امر در یك سال آینده، غیر قابل تحقق است.