بسمه تعالی
با سلام

ژان دسار سناتور فرانسوي وابسته به حزب سبز پاريس روز جمعه اعلام کرد حدود هفتاد مسافر در سالن انتظار فرودگاه رواسي شارل دو گل در شرايط اسف باري به سر مي برند.


به گزارش خبرگزاري اسوشيتد پرس از پاريس/ دسار که از سالن انتظار فرودگاه رواسي بازديد به عمل آورد گفت وضعيت اين قسمت از فرودگاه که اين دسته از مسافران در آن بسر مي برند نابسامان است. اين در حالي است که پليس فرودگاه مانع از ورود اين مسافران به خاک فرانسه مي شود.
به گفته اين سناتور فرانسوي، حدود شصت و هشت خارجي که از سه تا چهار روز پيش در اين فرودگاه بسر مي برند، از امکانات اوليه محرومند.


منبع: http://www.iribnews.ir/VmkNews.aspx?ID=V173069