تین نیوز | مدیرعامل شركت فرودگاه‌های كشور گفت: در طول برگزاری چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی، نماینده دفتر بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شركت فرودگاه‌ها در غرفه این شركت حاضر است تا ضمن جذب سرمایه گذاری های جدید، به سؤالات مراجعه‌ كنندگان درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری فرودگاهی پاسخ دهد. به گزارش تین نیوز از ستاد خبری نمایشگاه راه و شهرسازی، محمود رسولی‌نژاد با بیان اینكه امسال نیز با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری فرودگاهی جدید در چهارمین دوره نمایشگاه راه و شهرسازی حاضر خواهیم شد، گفت: شركت فرودگاه‌‌های كشورآماده پذیرش همه پیشنهادات سرمایه‌گذاری درفرودگاه‌های كشور است. رسولی‌نژاد اظهارداشت: شركت فرودگاه‌های كشور یك شركت درآمد- هزینه‌ای است و از اعتبارات عمومی دولت استفاده نمی‌كند بنابراین زمینه‌های استقبال بخش خصوصی ازسرمایه‌گذاری درفرودگاه‌ها مهیا شده است. مدیرعامل شركت فرودگاه‌های كشوربا تأكید براینكه ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به رشد صنعت فرودگاهی كشورمی‌انجامد، یادآورشد: ‌شركت فرودگاه‌های كشورسالانه فراخوان‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی دارد تا حضور بخش خصوصی درفرودگاه‌ها هرچه بیشتر شود. وی با بیان اینكه در حال حاضر پیشنهادات سرمایه‌گذاری مطلوبی جذب شده است، یادآور شد: در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد، شهید دستغیب شیراز، فرودگاه امام خمینی (ره)، فرودگاه تبریز و اصفهان، سرمایه گذارخصوصی واردشده است. وی با اشاره به ساخت پاركینگ‌های طبقاتی برخی فرودگاه‌ها توسط بخش خصوصی، اضافه كرد: ‌در فرودگاه امام خمینی (ره) هتل فرودگاهی توسط بخش خصوصی در حال تكمیل است كه به زودی افتتاح می‌شود. مدیرعامل شركت فرودگاه‌های كشور با بیان اینكه سرمایه‌گذار خصوصی درفرودگاه مشهد ساختمان VIP می سازد، تأكید كرد: همه این سرمایه‌گذاری‌ها نوعی‌ توافق دوطرف برد (برد-برد) است. وی اظهار داشت: ما اعتقاد داریم كه باید بخش خصوصی برای توسعه خدمات رسانی به مردم در فرودگاه‌‌ها وارد شود بنابراین درب‌ شركت فرودگاه‌‌های كشور به روی سرمایه‌گذاران باز است‌. ‌مدیرعامل شركت فرودگاه‌‌ها سپس در ادامه گفت: زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها و اجزای فرودگاهی نظیر پاركینگ خودرو، هتل فرودگاهی، VIP، ترمینال بار وهندلینگ بار ومسافر فراهم است كه به دو صورت اجاره اماكن وBOT خواهدبود. مدیرعامل شركت فرودگاه‌های كشور با بیان اینكه درحال حاضر پروژه‌های متعددی با مشاركت بخش ‌خصوصی در فرودگاه‌های مختلف كشور درحال انجام است، ادامه داد: شركت فرودگاه‌های كشور آماده پذیرش سرمایه‌گذار جهت سرمایه‌گذاری دربخش‌های مختلف فرودگاهی نظیر پاركینگ طبقاتی، بخش‌های تجاری، هتل ‌و شهرفرودگاهی است. رسولی ‌نژاد اظهارداشت: درحال حاضربه طور متوسط حدود 20 سرمایه‌گذار بخش خصوصی به طرح‌های توسعه‌ای فرودگاه‌های كشور وارد شده‌اند و درفرودگاه‌های امام خمینی (ره)، شهید دستغیب شیراز، مشهد، اصفهان ‌واهواز پروژه‌هایی را دردست اجرا دارند. مدیرعامل شركت فرودگاه‌های كشورتوضیح داد: دفتر بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شركت فرودگاه‌ها با هدف تصمیم ‌سازی درباره ‌موضوع‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری و در نگاه كلی‌تر امور اقتصادی شركت فعالیت می‌كند. رسولی‌نژاد ادامه داد: این دفتر پس از بحث و بررسی این موضوعات با تصمیم سازی، ضوابط و فرآیند مهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هدایت می‌كند. مدیرعامل شركت فرودگاه‌های كشوراضافه كرد: زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی شامل سرمایه‌گذاری دراجزاء فرودگاهی مانند پاركینگ خودرو، هتل فرودگاهی، فروشگاه‌ها، پمپ بنزین و كارواش، مجموعه های تفریحی و گردشگری، VIP، غرفه‌های فروش و نمایشگاه كالا، ترمینال‌های بار، انبار كالا، مجموعه های هندلینگ بار و مسافر است. وی بیان كرد: این دفتر پس از بررسی‌، گزینش و انتخاب سرمایه‌گذار اماكن فرودگاهی را به دو صورت اجاره اماكن وBOT دراختیارسرمایه‌گذارقرار می‌دهد. مدیرعامل شركت فرودگاه‌های كشور یادآور شد: از نظر زمانی حداكثر دوره بهره ‌برداری در قرارداد اجاره اماكن پنج سال ودوره بهره‌برداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به روشBOT (ساخت،بهره برداری، انتقال) در یك قرارداد واحد بیست وپنج سال است. مدیر عامل شركت فرودگاه‌ها گفت: در طول دوران برگزاری چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی، نماینده دفتر بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شركت فرودگاه‌ها درغرفه این شركت حاضر است وبه سؤالات مراجعه ‌كنندگان درباره فرصت‌ های سرمایه‌گذاری فرودگاهی پاسخ داده و جذب سرمایه‌گذارجدید انجام می‌دهد. وی اضافه كرد: آمار و اطلاعات خود را درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری آماده كرده‌ایم كه در نمایشگاه امسال ارائه خواهد شد. رسولی نژاد یادآور شد: نماینده ما در دفتربررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شركت فرودگاه‌ها دائمأ در محل نمایشگاه حضور دارد وآماده پذیرش پیشنهادات جدید برای سرمایه‌گذاری است ضمن آنكه اطلاع ‌رسانی برای مردم را انجام می‌دهد.