تین نیوز | عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین دقیق نرخ بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌های کشور برای بررسی بیشتر در دستور کار مجلس است. محمدعلی مددی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اعلام این مطلب، گفت: این موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع شده‌است و در این خصوص شورای رقابت فقط زمانی وارد موضوع می‌شود که بحث انحصار در مورد قیمت‌گذاری نرخ خدمات ارائه شده از سوی شرکت‌های هواپیمایی مطرح است. به گفته این عضو شورای رقابت موضوع تعیین دقیق بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌های کشور در این مرحله مربوط به شورای رقابت نیست. مددی افزود: مجلس به شدت پیگیر بررسی دقیق میزان بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌های کشور است. گفتنی است؛ بالا رفتن هزینه‌های مربوط به سوخت و سایر تجهیزات مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی، منجر به افزایش بدهی این شرکت‌ها به شرکت فرودگاه‌های کشور طی ماه‌های گذشته شده است