تین نیوز | تولید نقشه های هوایی با استفاده از پرنده های بدون سرنشین به وسیله یكی از شركت های حاضر به نام مهندسان مشاور طرح توسعه عمران صنعت در چهارمین نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی و صنایع وابسته ارائه شد.

به گزارش تین نیوز از مرکز روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، متخصصان ایرانی موفق به ارائه توانمندی تهیه و تولید انواع نقشه های هوایی با استفاده از فتو گرامتری برد کوتاه (UAV) در چهارمین نمایشگاه نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی و صنایع وابسته شدند.

دستیابی به این توانایی، امکان تولید انواع محصولات فتوگرامتری شامل نقشه های عکسی (تصاویر ارتو)، مدل سه بعدی(DEM)، نقشه های بزرگ مقیاس، تولید منحنی میزان با دقت بالا، محاسبه حجم عملیات خاکی، مانیتورینگ، تهیه پروفیل طولی وعرضی، اصلاح نقاط حادثه خیز، مدیرت بحران، ارزیابی وبرآورد خسارت در مناطق دور از دسترس و صعب العبور را فراهم کرده است.

همچنین تولید به روز اطلاعات از منطقه مورد نظر به دلیل تصویر برداری هوایی آنی وافزایش سرعت در به روز رسانی اطلاعات نقشه، از مزایای دیگر این روش می باشد.

اطلاعات این دستاورد ارزشمند در غرفه 49 توسط مهندسان مشاور طرح توسعه عمران صنعت ارائه می شود.