مريخ سپر بلاي زمين نخواهد شد؟
احتمال برخورد شهاب سنگ در حال حركت به سوي مريخ به زمين
شهاب سنگي كه پيش‌بيني مي‌شود 30 ژانويه با سياره مريخ برخورد كند در صورتي كه از كنار اين سياره بگذرد ممكن است در آينده به زمين اصابت كند.


به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از اين پژوهشگران پيش‌بيني كرده بودند كه اين شهاب سنگ با عنوان «2007WD5» به عرض 160 فوت در ابتدا خطري احتمالي براي زمين به شمار مي ‌آيد اما تحليل‌هاي بعدي نشان داد كه احتمالا سياره مريخ هدف اين شهاب سنگ خواهد بود.


با اين حال در تازه‌ترين گزارش، يك دانشمند مركز JPL آژانس فضانوردي آمريكا (ناسا)، در پاسادناي كاليفرنيا اظهار داشت كه نكته عجيب اين است كه احتمالا اين شهاب سنگ بدون هيچ برخوردي از كنار مريخ خواهد گذشت.


اين خبر براي زمينها خبر خوشي نخواهد بود چرا كه چنين برخوردي مي‌تواند بخش اعظمي از نواحي شهري را تخريب كند.


البته امروز دانشمندان به تجهيزات و ابراز قابل ملاحظه‌اي براي كاهش اثرات اين برخورد احتمالي مجهز هستند