تین نیوز | با مشخص شدن رئیس جدید سازمان هواشناسی، " تین نیوز" به عنوان جامع ترین شبکه اطلاع رسانی صنعت حمل و نقل با هدف یاری‌رسانی به مدیران جدید صنعت، در نظر دارد از تمامی کارشناسان، صاحبان نظر و اندیشه، پیمانکاران، انجمن‌های صنفی و بالاخره هر فرد و گروهی که به نوعی با این سازمان و ادارات تابعه در ارتباط بوده و اقدامات مثبت و منفی مدیران قبلی را دیده و به نوعی با تصمیماتی که بر اساس تفکر مدیریتی این افراد، اخذ شده، برخورد داشته‌اند، دعوت ‌نماید با ذکر مهمترین تصمیمات مثبت و منفی که در این بخش گرفته شده زمینه مشورت و تاثیر در ساماندهی بیش از پیش بخش هواشناسی و امکان بهبود وضعیت این بخش را فراهم سازند.

بر این اساس از کلیه افراد مطلع و صاحب نظر و مرتبط با این حوزه درخواست می‌شود، نظرات خود را در خصوص فعالیت‌های انجام شده و نحوه مدیریت "بهرام صناعی" رئیس پیشین سازمان هواشناسی در ذیل این مطلب ارایه نمایند.

البته نباید از نظر دور داشت که رسیدن به شرایط بهتر و بهبود وضعیت با بیان نکات مثبت در کنار نکات منفی سریع تر اتفاق می‌افتد و بسنده کردن صرف به بیان نکات منفی، موجب اشاعه ناامیدی و یاس بیشتر در این صنعت خواهد شد. بنابراین تقاضا این است که همه اقدامات مثبت و منفی حتی آن بخش از اقدامات که به نظر کوچک می‌رسد، ذکر شود.
به طور مسلم تمامی فعالان و دست اندرکاران این بخش اذعان خواهند داشت که ارایه نظرات حاوی توهین و افترا و در ارتباط با زندگی خصوصی افراد کمکی به اصل موضوع که ارتقای جایگاه و ساماندهی بیش از پیش حوزه هواشناسی است نخواهد کرد، همچنان که چشم پوشی از اقدامات مثبت نیز موجب عدم شناخت راه صحیح خواهد شد. بنابراین دقت و صحت، صداقت و مثبت اندیشی لازمه موفقیت در این اقدام است که امیدواریم مورد توجه همه دلسوزان قرار گیرد.