بسمه تعالی
با سلام

به گزارش«جهان» عبدالله نصيري ـ مدير روابط عمومي سازمان حج و زيارت ـ با اشاره به لغو تمام پروازهاي یکشنبه (16 دي‌ماه) مربوط به حجاج با توجه به شرايط نامساعد جوي، توضيح داد: نيمي از زايران برگشتي به ايران به‌دليل لغو پروازها، در فرودگاه جده سرگردان هستند و نيمي ديگر با توجه به اين شرايط از مكه حركت داده نشدند.


وي بيان كرد: شركت‌هاي هواپيمايي براساس قراردادهاي موجود متعهدند كه در چنين شرايطي، براي زايران امكان اسكان فراهم كنند، اما تاكنون به اين تعهد عمل نكرده‌اند و زايراني كه پروازهاي آنها به كشور لغو شده، ساعت‌هاست كه در فرودگاه جده سرگردان‌اند.


مدير روابط عمومي سازمان حج و زيارت ادامه داد: اگر اين وضع ادامه يابد و شركت‌هاي هواپيمايي براي اسكان زايران ايراني كاري انجام ندهند، مجبور مي‌شويم، براي آنها در جده محل اسكاني را فراهم كنيم؛ اما هزينه‌ي آن، براساس قراردادها و تعهدها از شركت‌هاي هواپيمايي كسر مي‌شود.


به گفته‌ي او، رييس سازمان حج و زيارت نيز قرار بود، یکشنبه براي بررسي ادامه‌ي روند كار زايران ايراني در عربستان و بازگشت آنها، به عربستان برود كه موفق به این سفر نشده است..


نصيري اظهار داشت: یکشنبه اوج پروازهاي بازگشت زايران ايراني به كشور بود و بيشتر پروازها به تهران مربوط مي‌شدند؛ ولي هيچ پروازي تاكنون انجام نشده و امكان پرواز وجود نداشته است.

منبع: جهان نیوز