بحران شرکت‌های هواپیمایی "اروپا" در سال 2014 عمیق‌تر می‌شود

کارشناسان اوضاع دشواری را برای شرکت‌های هواپیمایی اروپا در سال 2014 پیش‌بینی می‌کنند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از بی‌بی‌سی، چند ماه پیش شرکت هواپیمایی سابق یونان یعنی شرکت "المپیک" را شرکت رقیبش "ایجین" خریداری کرد و شرکت هواپیمایی "آلیتالیا"ی ایتالیا نیز با بحران‌های مالی مواجه شد.

از این رو انتظار می‌رود روند ادغام شرکت‌های هواپیمایی در سال 2014 نیز ادامه یابد.
بر اساس این گزارش، خریداری شرکت هواپیمایی المپیک یونان از جانب شرکت "ایجین" جنجال‌آفرین شد و کارکنان شرکت "المپیک" بسیار خشمگین شدند، چرا که آنها نگران اجرای طرح اخراج کارکنان بودند.
"کیث هیوارد"، کارشناس امور حمل و نقل هواپیمایی گفت: این حادثه بخش کوچکی از وقایع مشابه در آینده است و باید منتظر روند ادغام شرکت‌های هواپیمایی در سال 2014 باشیم، چرا که شماری از شرکت‌های هواپیمایی در اروپا وجود دارند که بازده تجاری ندارند و مجبور خواهند شد با دیگر شرکت‌ها ادغام شوند.

وی افزود: دولت‌ها مجبور خواهند بود از شرکت‌های هواپیمایی ملی برای جلوگیری از ورشکستگی احتمالی حمایت کنند.

شرکت "آلیتالیا" نیز با مواجه شدن با بحران‌های مالی با حمایت دولت ایتالیا از ورشکستگی نجات یافت و اکنون نیز همچنان با مشکلات مالی مواجه است و شرکت "کی‌ال‌ام" به دنبال خرید این شرکت هواپیمایی است.

بنابراین، با توجه به این روند باید گفت که شرکت‌های هواپیمایی در سال 2014 با چالش‌های زیادی مواجه خواهند بود.