ترمينال خارجي فرودگاه اردبيل 90درصد پيشرفت فيزيكي دارد .
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،صفائي مديرکل فرودگاههاي استان اردبيل گفت: اين طرح به مرحله نصب سازه‌هاي سقف رسيده است .
ترمينال خارجي فرودگاه اردبيل شامل ساختمان اصلي با 7 هزار و 90 متر‌مربع و محوطه‌اي با 16 هزار
و 400 متر‌مربع بوده که با اعتباري بيش از 140 ميليارد ريال در حال احداث است.
بخش عمده‌اي از اعتبارات اين طرح توسط شرکت فرودگاه‌هاي کشور تامين مي‌شود که تاکنون بيش
از 50 ميليارد ريال براي اين طرح هزينه شده است.
در حال حاضر پروازهاي عتبات عاليات وحج تمتع وعمره از فرودگاه اردبيل انجام ميشود.
اردبيل دوفرودگاه دارد که يکي از آنها در شهرستان پارس آباد مغان در شمال استان جاي گرفته است.